Dini Hikayeler

Hz Hud’un Hayatı Hikayesi

Tufandan sonra yeni bir hayat başlamıştı. İnsanlar yine eskisi gibi çoğalmış, tufan öncesi halini almıştı. Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine dağılan aileler gittikleri yerlerde şehirler, binalar, bağlar, bahçeler kuruyorlardı. Bu esnada hazreti Nuh’un torunlarından Ad isimli bir zat ailesiyle gelip Yemenin güneyine

İrem Şehri ve Ad Kavmi

Hz Hud halkının durumunu yakından biliyordu. Peygamberlik vazifesini alır almaz onları başına toplayarak şu açıklamayı yaptı:-Ey zengin ve güçlü İrem halkı, ben size Allah’ın gönderdiği bir elçiyim, bir peygamberim, Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Ad kavmi şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Böyle bir te

Haçlıların Müslüman Oluşu

Papazda dese hakikat hakikattir. Papazın birine düştü diye batıl olacak değil ya hakikat. Haçlı ordusu Anadolu’ya ikinci seferi düzenlemişti. Ordu askerleri Torosları aşıp Elmalıya geldiler. Haçlı ordusu elmalıya yetiştiğinde o kadar talan ederler ki birlikte olmayı umdukları Rum ahalisi dahi onlara isyan eder. Türkmenlerle

Ad Kavmine Tuzak

Allah Hz Hud‘u dinlememelerinin cezası olarak Ad kavminin yağmurlarını kesti. Bunun üzerine şehirdeki bağlar, bahçeler kurudu. Hayvanlar susuzluktan telef oldu. Güçlü kuvvetli ad kavmi güçsüz ve dermansız hale düştü. Hiç kesilmeden bunaltıcı kuru bir rüzgar esiyordu. Halkın dudakları çatlıyor zorla nefes alıp veriy

Cennette Götüren Aşk Dini

Hifa hatun Medine’nin en güzel kadınlarındandır. Öylesine sıcak kanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba olmaya kalkar hatta bazıları beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırır, araya hatırlıları koyup izdivaç teklif ederler. Hifa hatunun methi yayıl

Gazap Rüzgarı Sarsar Hz Hud

Ad kavmi bir gün ufukta büyükçe siyah bir bulut gördüler. Kendilerine doğru yaklaşıyordu. Aylardır yağmur yüzü görmemiş, susuzluktan kıvranıyorlardı. Bulutu görür görmez sevinç içinde ayağa fırlayıp bağırıştılar. İşte yağmur bulutu putlarımız nihayet bize acıdı, yalvarmalarımızı kabul etti. Az sonra vad

Hz Musa ve Allah’la Konuşan Kadın

Olur ki bir yüreğe merhem olur diye.Bir kadın Musa aleyhisselam’a gelir ve der ki:-Ya Musa benim çocuğum olmuyor, bana dua et de, Allah beni çocuk nimetiyle rızıklandırsın” ve Hz.Musa Rabbine dua eder, bu kadına bir çocuk vermesi için. Fakat Allahu teala O’na der ki:-Ya Musa, ben onu kısır olarak yazdım, ço

Hz Salih Peygamber ve Semud Kavmi

Bundan binlerce yıl önce  Medine ile Şam arasında hic denilen bir yer vardı. Orada Semud isimli bir kavim yaşardı. Semud Hz Nuh’un oğlu Sam’ın neslindendi, Ad kavmine mensuptu. Hz Hud ile birlikte İrem’den ayrılmış Hic’re yerleşmişti. Burada çoğalan Semud’un torunları önce bir kabile daha sonra da büyük

casino siteleri