Hz Yunus’un Balık Hikâyesi

Ninova Musul toprakları içinde bir şehirdi. Asurlular bu şehri kendilerine başkent yapmışlardı. Ninova’da doğan Hz Yunus bu bölge halkına peygamber gönderilmişti.

Peygamber olduğunda 30 yaşında bulunuyordu. Yunus peygamber İbni Metta adıyla meşhurdur. Bir riayete göre metta, Hz Yunus‘un babasının, diğer bir riayete göre de annesinin adıdır.

Bir balık tarafından yutulması sebebiyle Kuran’ı Kerim’de zennun ve huld unvanlarıyla zikredilir.

Her iki tabir de balık sahibi anlamına gelmektedir.Yeni oba Hz Yunus’un zamanında doğu vilayetlerine zengininden ve en büyüklerinden biriydi. Nüfusu yüz bin kişiden fazlaydı.

Ekonomik refah ve aşırı zenginlik şehirde yaşayan halkı günahlara, ahlaken sapıklıklara götürmüştü.

Ninova halkı inanç yönünden de sapık düşünceler içineydi. Putlara tapar, Allah’a iman etmiyorlardı.

Benzer Masallar

casino siteleri